Balance Your L!fe
Jan Borghoutsplein 34 
NL-4624 BS Bergen op Zoom
Telefoon: 0031 (0)164-250234
KVK Breda 20113109

Stress, doe er wat aan!

Autonome Zenuwstelsel   (vegetatieve zenuwstelsel)

Het autonome zenuwstelsel is het belangrijkste besturings- en regulatiesysteem in het lichaam. Met zijn beide deelstelsels, het sympathische en het parasympathische zenuwstelsel, stuurt en reguleert het de essentiële basisfuncties van het lichaam, zoals bijv. stofwisseling, ademhaling, hart- en bloedvatensysteem, spijsverteringssysteem, hormoonsysteem, immuunsysteem enz.

Bij stress en gevaar wordt onder invloed van het sympathische stelsel door neuronale en hormonale activering een maximale hoeveelheid energiereserves beschikbaar gesteld om de situatie het hoofd te bieden. Het parasympathische stelsel wordt daarbij onderdrukt of geheel uitgeschakeld. Er is geen energie meer beschikbaar voor regeneratie, herstel of genezing. 

Voortdurende stress kan vele ziekten veroorzaken

Voortdurende hectiek, lichamelijke en psychische overbelasting, schadelijke milieu-invloeden (zoals bijv. e-smog door elektrische apparaten, satellieten, mobiele telefoons, WiFi, radio, verontreinigingen in de lucht en in het water, lawaai of slechte leefgewoonten door bijv. onregelmatige slaap en onvoldoende goede voeding) leiden er toe dat deze schadelijke invloeden resulteren in een chronische stressbelasting van het lichaam. Het sympathische zenuwstelsel krijgt dan voortdurend alarmprikkels en werkt op volle toeren. Het parasympathische stelsel kan zijn taak om te ontspannen, regenereren, repareren en genezen niet meer uitvoeren. Het leidt op den duur tot totale uitputting, regulatie- en functiestoringen en uiteindelijk tot ziekte.

Herstel- en genezingsprocessen kunnen alleen effectief plaatsvinden als het parasympathische zenuwstelsel duidelijk actiever is dan het sympathische stelsel!

De 4 hoofdtherapiekomponenten van het iLifeSOMM-systeem, muziek voor ontspanning, elektromagneetveld voor doorbloedingsverbetering, vibratie voor het oplossen van fysieke en psychische blokkades en ver-infrarood voor ontgifting kunnen in slechts 12 minuten evenwicht tussen het sympathische en het parasympathische zenuwstelsel bewerkstelligen en zo de weerstandsfase tot enkele minuten verkorten.

Daardoor kan het parasympathische stelsel zijn taken van regeneratie, reparatie en genezing weer uitvoeren.

Regulatie- of functiestoringen kunnen zo reeds bij de oorzaak aangepakt en opgelost worden

Logica van de SOMM-therapie:

Als het belangrijkste (vegetatieve) zenuwstelsel door de SOMM-therapie weer evenwichtig stuurt en reguleert, kunnen de onderliggende systemen en organen beter functioneren!

Onze iLifeHEMO Stresstest kan het effect van iLifeSOMM-gebruik aantonen. Ook bij u.

.
Stressreductie
Stressvermindering
Stress reduceren
Stress verminderen
Stressmeting
Stresstest
Stresssymptomen
Stress bij
Stress behandelen
Stressbehandeling
Stress voorkomen
Burn-out voorkomen
Burn-out behandelen
Burn-out verkorten
Omgaan met stress
Stress Bergen op Zoom
Emotionele stress
Fysieke stress
.