Balance Your L!fe
Jan Borghoutsplein 34 
NL-4624 BS Bergen op Zoom
Telefoon: 0031 (0)164-250234
KVK Breda 20113109

Het moderne magneetveldsysteem,

De mens, een magnetisch wezen

Vele mensen kunnen nauwelijks geloven, dat magneetveldtherapie op zo veel verschillende ziektebeelden een positieve invloed kan hebben. Een stille, pijnloze en onopvallende therapievorm, die gelijktijdig gewrichtspijnen, botbreuken, slapeloosheid, huidziekten en nog veel meer vermindert of geneest. Kan dat waar zijn?

Op het eerste gezicht lijkt deze scepsis gerechtvaardigd te zijn. Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is het meestal ook niet waar!

Wie zich wat meer met dit onderwerp bezig houdt, ontdekt echter hoe veel omvattend en elementair de werking en de functie is, die magnetisme in het lichaam heeft.

Enkele van de belangrijkste en fundamentele mechanismen in ons organisme functioneren door bio-elektrische en bio-magnetische processen. Magnetisme is voor de gecompliceerde machine van ons lichaam gelijktijdig smeermiddel, sturingsmechanisme en verzorgingsmiddel. We kijken eens naar enkele van de belangrijkste mechanismen van de magnetische velden, die in ons lichaam voor het normale functioneren onontbeerlijk zijn:

De cel: functie en voeding

Ons lichaam bestaat uit organen; die organen bestaan uit cellen. Alles bij elkaar bestaat het lichaam van de gemiddelde mens uit 70 biljoen cellen; dat is 70 miljoen miljoen. Die cellen zijn natuurlijk elk voor hun eigen taak gespecialiseerd; de fundamentele “bouwtekening” is echter altijd hetzelfde ( bij planten overigens precies hetzelfde als bij mensen en dieren).

 Precies zoals het gehele lichaam, moet ook elke op zichzelf staande cel gevoed worden, ademen en afvalstoffen uitscheiden. Zieke cellen leiden tot zieke organen. Ontbreekt het de cel aan energie, dan daalt het potentiaal, dat is het spanningsverschil tussen de binnen- en de buitenwand van de cel, onder de gezonde (fysiologische) waarde. De cel kan zijn taak in het lichaam niet meer volbrengen; met de beperkte energie kan niet meer dan een “noodvoorziening” tot zelfbehoud in stand gehouden worden.
Pulserende magneetvelden in de juiste “dosering“ (frequentie en sterkte) reguleren het spanningspotentiaal tussen de cel en de omgeving tot de normale waarde: de cel kan weer naar behoren functioneren en zijn bijdrage leveren aan het functioneren van het orgaan.Dit werkingsmechanisme van magneetveldtherapie is het belangrijkste en heeft de meest omvattende invloed op onze gezondheid. Het verklaart de veelzijdigheid van de therapiemethode en de goede geschiktheid als preventieve zorg voor onze gezondheid.

Botgroei

Het mechanisme van de botvorming in het lichaam is bijzonder interessant: als botten mechanisch door beweging, dus door gebruik, belast worden, ontstaan aan de oppervlakte zwakke elektrische stroompjes. Deze leiden tot een verhoogde stofwisseling en celdeling in de botten. Botten kunnen dus “naar behoefte” groeien!

Dezelfde stimulatie op het mechanisme van botgroei kan men door het gebruik van pulserende elektromagnetische velden bereiken; bijv. bij patiënten, die lijden aan osteoporose of botbreuken en in hun beweeglijkheid beperkt zijn.

Dit effect is relatief eenvoudig te bereiken; het is geen toeval dat de genezing van moeilijke botbreuken en de eerste toepassing van magneetveldtherapie daarbij, sinds de zeventiger jaren door de pioniers van deze therapie(Lechner en Ascherl in Duitsland, Bassett in de VS) uitgebreid gedocumenteerd is. Ook de zeer strenge Amerikaanse gezondheidsautoriteit FDA heeft de toelating gegeven om magneetveldtherapie als eerste te gebruiken voor de behandeling van botbreuken (1978).

Het vegetatieve zenuwstelsel

Zenuwcellen kunnen niet alleen op elektromagnetische velden reageren, maar ze genereren deze ook zelf. Vooral hierdoor is de ontvankelijkheid van het vegetatieve zenuwstelsel voor elektromagnetische velden zeer hoog. Zowel de pijnstillende werking van magneetveldtherapie door het verhogen van de pijngrens als ook de in evenwicht brengende, kalmerende en vaak slaapinleidende werking laat zich uit deze mechanismen verklaren.

Doorbloeding en zuurstofverzorging

Vele patiënten geven aan dat hun rug na enige minuten warm aanvoelt. Dat is geenszins toe te schrijven aan de directe invloed van magneetvelden of elektrische stroom. De energiehoeveelheden, die van de moderne magneetveldtherapie apparaten afgegeven worden, zijn uiterst gering en kunnen ons lichaam zelfs geen fractie van een graad Celsius verwarmen.

De ervaren warmte komt uit ons zelf: het is de doorbloeding, die in korte tijd op verschillende manieren verbeterd wordt. De arteriolen verwijden zich; dit zijn de kleine arteriën, die in de haarvaten uitmonden en die hoofdzakelijk de bloeddruk, aangestuurd door het autonome zenuwstelsel, reguleren. Ook de circulatie in het veneuze vaatsysteem verbetert


Thermofoto voor gebruik magneetveldtherapie

Thermofoto na gebruik magneetveldtherapie

De vloeibaarheid (viscositeit) van het bloed wordt verbeterd; o.a. door het zogenaamde Hall-effect.

Bij iedereen verkleven tegenwoordig de rode bloedlichaampjes (erytrocyten) aan elkaar. Daardoor neemt niet alleen de zuurstofopnamecapaciteit van het bloed af, maar het kan ook niet meer voldoende in de kleinste haarvaten komen.

Verkleefde rode bloedlichaampjes voor MFT

Door gebruik van de juiste pulserende magneetvelden worden die verkleefde rode bloedlichaampjes los gemaakt van elkaar, waardoor de zuurstofopnamecapaciteit verveelvoudigt en de zuurstofvoorziening in de kleinste bloedvaatjes (haarvaatjes) weer mogelijk wordt.

Losse rode bloedlichaampjes na MFT

De zuurstofverzorging van het lichaam wordt dus verbeterd; dit effect is meetbaar door het meten van de zuurstofsaturatie. Deze meting is een van de beste indicatoren voor de werkzaamheid van de behandeling met magneetveldtherapie.

Wat doet magneetveldtherapie voor u? Samengevat:

  • Activeert alle lichaamscellen
  • Verbetert de doorbloeding
  • Vermindert pijn
  • Ontspant de spieren
  • Verbetert het slapen
  • Psychische stabilisatie
  • Verbetering van de zuurstofhuishouding in het lichaam
  • Versnelling van inwendige en uitwendige genezingsprocessen
  • Reductie van stress-effecten!!!

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op!

MFT voor een gezonder leven

Anti-Aging
Versterkt immuunsysteem
Verhoogt doorbloeding
Verhoogt zuurstofopname
Vermindert pijn
Versnelt botgroei
Vermindert bijwerkingen
Ontgift