Balance Your L!fe
Jan Borghoutsplein 34 
NL-4624 BS Bergen op Zoom
Telefoon: 0031 (0)164-250234
KVK Breda 20113109

Energie

Gezonder leven met de energie van de zon en de aarde
De energie van de mens

De mens en al het andere leven op aarde is onlosmakelijk verbonden en afhankelijk van twee zeer belangrijke energiebronnen: de aarde en de zon. Het aardmagnetisch veld en het magnetisch veld van het menselijk lichaam hebben een gelijke frequentie.

Energie van de aarde

Alle leven op aarde is het resultaat van vier miljard (4.000.000.000) jaar evolutie en is afhankelijk van het immense aardmagnetische veld. Niets op aarde kan gedijen zonder de energie en bescherming van dit natuurlijke magnetische veld. De balans tussen het aardmagnetisch veld en de elektrosmog uit de ruimte heeft er altijd voor gezorgd dat al het leven op aarde optimaal kon omgaan met die natuurlijke elektrosmog. Tegenwoordig staan wij helaas ook bloot aan andere magnetische velden en elektrosmog, die door de mens zelf worden veroorzaakt. De afwijkende frequenties van deze elektromagnetische velden verstoren de lichaamscommunicatie, de signalen die via onze zenuwen lopen en dat kunnen we goed merken aan o.a. krachtafname, verminderde energie, het ontstaan van (welvaarts)ziekten waarbij geen oorzaak aan te wijzen is, trager letselherstel, enz., enz.
Enkele voorbeelden van deze moderne “stoorzenders” zijn televisies, adapters, computers, tl-buizen, elektrische (vloer)verwarming, hoogspanningskabels, radiozenders, GSM’s, elektriciteitssnoeren en -kabels, enz. Dit is kortweg aan te duiden als elektrosmog.
Dr. Kyoichi Nakagawa schreef als directeur van het Isuzu Ziekenhuis in Tokio in 1976 al in een studie, dat de hedendaagse samenleving steeds minder gesteund wordt door het aardmagnetisch veld doordat we steeds vaker verblijven op plaatsen waar het aardmagnetisch veld niet kan doordringen zoals in gebouwen met gewapend beton, metaalbouw, auto, bus en trein; kortom: kooien van Faraday.
De twee factoren elektrosmog en kooien van Faraday zijn naar zijn mening een van de oorzaken van het ontstaan van de vele beschavingsziekten.
Daarnaast staan we dagelijks bloot aan de negatieve invloed van lawaai, luchtverontreiniging, watervervuiling, conserveringsmiddelen, kleurstoffen, bestrijdingsmiddelen, enz. Het lichaam moet veel energie gebruiken om deze negatieve invloeden te weerstaan. Is het dan vreemd, dat vele mensen doorlopend moe zijn en ons immuunsysteem het steeds vaker laat afweten? Daar zou iedereen preventief voor zichzelf iets aan moeten doen! Tenminste, als we op oudere leeftijd nog gezond actief willen zijn.

Hoe werkt een pulserend magneetveld.

Alle organen in ons lichaam zijn opgebouwd uit cellen en hebben een eigen door de lichaamscellen zelf opgewekte specifieke elektromagnetische frequentie. De inwerking van pulserende magneetvelden met de juiste frequentie op mensen en dieren zorgt voor een betere cel-activiteit en daardoor een beter functioneren van de organen en daarmee van het gehele lichaam. De sterkte en de frequentie van een pulserend magnetisch veld dient laag te zijn omdat wij op celniveau laagenergetisch en laagfrequent zijn.

De zon

Zonlicht geeft de juiste tijd van de dag aan het lichaam door. Daardoor produceren verschillende organen verschillende hormonen, die bij een bepaalde tijd van de dag horen. Wij zijn steeds vaker binnen; zelfs met kunstlicht. Met name in de winter. Dat zorgt ervoor dat onze bio-klok wordt ontregeld. Het lichaam “begrijpt” de tijd niet meer en dat levert een vorm van stress op. Deze stressreactie is te verminderen en af te bouwen met magneetveldtherapie. Daardoor kan bijvoorbeeld een (winter)depressie voorkomen of verminderd worden

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op!